Lidmaatschap

Ledenadministratie
Door het invullen van het digitale inschrijfformulier op deze website kunt u zich aanmelden als lid voor onze tennisvereniging. De ledenadministratie geeft uw gegevens door aan de KNLTB. Binnen een termijn van twee weken zult u uw spelerspas ontvangen. 
Ook voor adreswijzigingen, vragen over betalingen, aan- en afmeldingen kunt u zich wenden tot de ledenadministratie: Dennis Woestenburg.
Bij aanmelding worden uw gegevens automatisch doorgegeven aan de kantinecommissie in verband met kantinedienst/schoonmaakdienst. Het is in principe niet nodig hiervoor zelf actie te ondernemen.
 
Mochten er toch nog vragen zijn waar een antwoord dringend is gewenst, dan kan u via de contactlijst zoeken naar de juiste persoon. Schroom niet om contact op te nemen.
 
Contributie
De contributie wordt elk jaar begin mei geïncasseerd. Door lid te worden van onze vereniging geeft uw toestemming voor deze eenmalige incasso. Wanneer u later in het seizoen lid wordt, vindt de eerste incasso plaats aan het eind van de maand waarin u zich aangemeld heeft.
 
De contributiebedragen voor 2023 zijn: 
 • Senioren: € 125,00
 • Studenten: € 75,00 (na overleg studentenkaart)
 • (Dag)Senioren: € 125,00
 • Junioren t/m 17 jaar: € 52,50
Wij hanteren géén inschrijfgeld.
 
Studenten: Voor studenten geldt dat eerst het bedrag van € 125,00 wordt afgeschreven, na inlevering van een kopie studentenkaart bij de ledenadministratie wordt een bedrag van € 50,00 teruggestort.
 
Senioren: Sinds 2021 heeft TV Akersloot een senioren-abonnement (‘dag-senior’). Dit abonnement is net zo duur als het gewone abonnement, maar geeft ’s avonds geen toegang tot de banen. Leden met een dagsenior-abonnement kunnen dus alleen overdag tennissen. Het grote voordeel van het abonnement is dat er geen verplichte ledendiensten (bardienst bijvoorbeeld) inzitten. 
 
Zelfwerkzaamheid
Het lidmaatschap van onze vereniging leidt tot de verplichting om vrijwilligerswerk uit te voeren. De seniorleden draaien per seizoen drie keer een bardienst of schoonmaakdienst op de daarvoor opgegeven of ingeplande data en tijden. In februari kunt u via de website inschrijven voor deze diensten, zie Bar-/Schoonmaakdienst.
 
Afmelding / Wijziging gegevens
Indien u genoodzaakt bent uw lidmaatschap van onze vereniging op te zeggen, kunt u dit doen tot en met 31 december van het lopende jaar. 
Afmelden kan door het volledig invullen van het 'Afmeldings-/wijzigingsformulier' en dit in te leveren bij de ledenadministratie. Tevens kan dit formulier, zoals de naam al aangeeft, gebruikt worden indien u wijzigingen heeft in uw gegevens. Het formulier kunt u hieronder downloaden.
 
Slapend Lidmaatschap
Indien u slapend lid wilt worden omdat u een periode (minimaal een half jaar) niet kunt spelen vanwege langdurige blessures, afwezigheid of zwangerschap, kunt u een verzoek hiertoe indienen bij de ledenadministratie.
 
De procedure is als volgt:
 1. In uw schriftelijk verzoek geeft u de reden aan en de verwachte periode van  slapend lidmaatschap
 2. De ledenadministratie (of zonodig het bestuur) bepaalt of het verzoek wordt gehonoreerd. Indien het verzoek  vóór 1 april wordt ingediend krijgt u voor een jaar of half jaar (afhankelijk van de opgegeven reden en verwachte periode) de status van slapend lid.
 3. Indien u vóór 1 juli uw verzoek indient, krijgt u voor maximaal een half jaar de status van slapend lid.
 4. Verzoeken van na 1 juli worden niet gehonoreerd.
 5. Slapende leden dienen hun ledenpas in te leveren bij de ledenadministratie (pas dan volgt een korting op de contributie).
 6. Slapende leden blijven lid van de vereniging.
 7. Een slapend lid betaalt € 20 contributie per jaar. Een seniorlid die zijn volledige contributie reeds heeft afgedragen ontvangt de jaarcontributie onder aftrek van  € 20 retour indien hij of zij het gehele jaar slapend lid is. Voor een periode van een half jaar wordt de jaarcontributie onder aftrek van 50% van contributie en basiscontributie van € 20 geretourneerd.
 8. Voor slapende leden van een half jaar geldt geen vrijstelling van diensten en restitutie van een eventueel betaalde verzuimvergoeding
 9. Bij aanvang van een nieuw kalenderjaar worden alle leden voorzien van de status spelend lid en vervalt slapend lidmaatschap, Leden dienen zelf aan te geven dat in het volgende jaar slapend lidmaatschap van toepassing is
Download bestand
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 251 311 316

de Kyf

Boschweg 7a
1921 AP Akersloot

KVK-nummer

40634605