Drank- Horeca beleid

In het kader van de Drank-/Horeca-controle, heeft de Inspecteur Drank-en Horeca van de gemeente Castricum, de heer Ed Stuijt kennis gemaakt met onze tennisvereniging.
Tijdens dit eerste bezoek controleerde hij de Drank- en Horeca vergunning, exploitatie vergunning en of de leidinggevenden die op de vergunning stonden nog correct waren.

Deze gegevens waren niet allemaal meer up-to date en zijn inmiddels aangepast.
Daarnaast werd de vrijwilligerslijst van diegene die achter de bar staan beoordeeld en het bestuursreglement. Alle vrijwilligers die achter de bar staan dienen namelijk te hebben deel genomen aan de IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken). Inmiddels zijn er al vele vrijwilligers die dit inmiddels hebben behaald.

Bent u ook barvrijwilliger en wilt u ook een IVA certificaat behalen?
Dit kan op de volgende site en kost je ongeveer 10 minuten: www.nocnsf.nl/iva.
(Als barverantwoordelijke kun je de naam: ‘C. Veldt’ invullen en bij bond “overige”.

Als je de test gemaakt hebt, ontvang je een certificaat op het mailadres dat je hebt ingevuld. Wij willen je vragen om het volgende emailadres in te vullen: [email protected] zodat we de certificaten digitaal kunnen opslaan. Je kunt een eigen kopie behouden.

Wij verzoeken met klem i.v.m. op te leggen boetes (€ 1.300) om geen alcohol te schenken aan personen <18 jaar. De inspectie controleert via mysterie guests.


Van de kantine commissie

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 251 311 316

de Kyf

Boschweg 7a
1921 AP Akersloot

KVK-nummer

40634605